måndag 24 oktober 2016

SVT gör ett magplask om åldersbedömningarna

SVT håller igång debatten om medicinska åldersbedömningar (MÅB) med artikeln "Åldersbedömningar är ovetenskapliga", som aptitretare inför ett reportage som kommer i veckan. På sätt och vis borde man vara tacksam - debatten varken är eller ska vara över.

Problemet med SVT:s artikel är att den uppvisar en viktig brist som nyhet betraktad - det är inget nytt i den. Professorerna Cole och Cameron, vars utsagor är artikelns fundament, är kända MÅB-kritiker. Hela artikeln är i princip en uppradning av samma gamla missförstånd som jag och många andra bemött tidigare: "Man kan inte bedöma ålder exakt" (Nej, det har ingen påstått.); "Felmarginalerna är för stora" (Felmarginalerna är ointressanta eftersom syftet inte är att bestämma exakt ålder utan sannolikheten att den undersökte är över 18); "Mognaden påverkas av kost, trauma etc" (Ja, men alla dessa faktorer försenar mognaden, vilket gynnar den undersökte). Et cetera. Inget nytt för den som följt med i debatten.

Den främste MÅB-kritikern (kanske i världen), Cole, är statistiker och har gedigen forskningsbakgrund på området. Hans tes är att metoderna är för osäkra för att användas, rent statistiskt, eftersom de "klassar fel" så ofta, uppemot 30% av fallen eller mer. I artikeln säger han att det är många som är över 18 som inte har nått sista stadiet i visdomstandutvecklingen, och det gör att många klassas fel. Det har han en poäng i.

Men det är en konsekvens av att man till varje pris vill undvika att klassa barn som vuxna! Höjer man kraven för vad man betraktar som "säkert över 18" betyder det ofrånkomligen att man tvingas acceptera att förhållandevis många vuxna klassas som barn. Av de 30% som klassas fel är kanske 3-5%-enheter barn som klassas som vuxna, och 25-27%-enheter är vuxna som klassas som barn. Det går utmärkt att minska andelen vuxna som klassas som barn och därmed klassa fler "rätt" totalt sett, men det sker då till priset av att fler barn klassas som vuxna, och det vill vi undvika eftersom osäkerhet ska gynna (inte drabba) den enskilde.

Notera att resonemanget gäller enskilda metoder. Olika metoder ska, som jag har påpekat tidigare, kombineras för att nå ännu högre säkerhet!

Dessutom vore det intressant att se om Cole har ändrat hållning till tandröntgens vetenskaplighet. Så sent som 2015, i en artikel i Annals of Human Biology, skrev han nämligen så här om tandröntgen (Demirjian):


Så vad är det ovetenskapliga? Det vore förstås ovetenskapligt att bedöma någon i stadium F som "säkert över 18", men det är mig veterligen ingen som gör det, så det är oklart vad problemet egentligen är.

Eftersom det är stadium H som används som indikator för uppnådd myndighetsålder förefaller Cole alltså vara rörande överens med internationell rättsmedicinsk expertis om att det är "very likely" att en person som nått stadium H är minst 18 år.

Det är märkligt att SVT kör ut gammal skåpmat på det här sättet, och det bådar förstås inte gott inför reportaget som helhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar